Onderhoud van uw verwarmingsinstallatie

Onderhoud van uw verwarmingsinstallatie is niet alleen voor bedrijven, maar ook voor particuliere woningen verplicht. Je hebt als klant alle baat bij deze verplichting, omdat je op deze manier veilig, zuiniger en milieuvriendelijker verwarmt.

Verwarmingsinstallaties op gas (aardgas, butaan, propaan) dienen tweejaarlijks te worden onderhouden, dit kan enkel door een erkend technicus gasvormige brandstoffen.

Verwarmingsinstallaties op vloeibare (stookolie) of vaste stoffen (hout, pellets) dienen elk jaar te worden onderhouden. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend technicus vloeibare brandstof.

Bij een onderhoud worden volgende punten nagegaan:

  • reiniging en controle van de schoorsteen of de rookgasafvoer
  • controle van de algemene staat van het stooktoestel
  • controle van de verluchting van het stooklokaal en de aanvoer van verbrandingslucht
  • controle van de verbranding

U ontvangt vervolgens een reinigings- en verbrandingsattest dat u dient te bewaren bij uw stookinstallatie (laatste 2 attesten te bewaren)

Door een onderhoudscontract af te sluiten, hoeft u zelf niet meer bij te houden wanneer de controle dient te gebeuren, maar wordt u door ons gecontacteerd om deze controle in te plannen. Contacteer ons indien u graag meer info hierover ontvangt.

Download de folder: is-uw-verwarming-klaar-voor-de-winter


[contact-form to=’info@demoerloosebvba.be’ subject=’aanvraag onderhoud/onderhoudscontract’][contact-field label=’Conctacteer mij voor ‘ type=’checkbox-multiple’ required=’1′ options=’een onderhoud,een onderhoudscontract’/][contact-field label=’Naam’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Straat en huisnummer’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Postcode en gemeente’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Tel/gsm’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Emailadres’ type=’email’ required=’1’/][/contact-form]